Các sản phẩm chính

NHẬT BÌNH

Xem chi tiết

GIAO LĨNH – VIÊN LĨNH

Xem chi tiết

ÁO NGŨ THÂN TAY CHẼN

Xem chi tiết

ÁO NGŨ THÂN TAY THỤNG (ÁO TẤC)

Xem chi tiết

ÁO DÀI CÁCH TÂN

Xem chi tiết

Bảng giá cho thuê trang phục

Giao lĩnh – Viên lĩnh

(Set 3 món)

Giá 200.000đ

– 1 quần

– 1 xiêm (thường) dài

– 1 áo Giao lĩnh

Xem chi tiết

Giao lĩnh – Viên lĩnh

(Set 5 món)

Giá 250.000đ

– 1 váy thụng

– 1 áo Viên lĩnh

– 1 áo Giao lĩnh

– 1 xiêm (thường) ngắn

– 1 Đối khâm

Xem chi tiết

Nhật Bình

Giá 250.000đ

Nhật Bình

– 1 quần trắng

– 1 áo Ngũ thân tay chẽn trơn 1 lớp

– 1 xiêm (thường quây)

– 1 áo Nhật Bình

– 1 khăn vành đóng sẵn

Xem chi tiết

Áo Ngũ thân tay chẽn 1 lớp

Giá 80.000đ

Ngũ thân tay chẽn 1 lớp

– 1 quần trắng/đen trơn – 1 áo Ngũ thân tay chẽn – 1 khăn lươn (cho nữ)/khăn xếp (cho nam)

Xem chi tiết

Áo Ngũ thân tay chẽn 2 lớp

Giá 100.000đ

Ngũ thân tay chẽn 2 lớp trơn

– 1 quần trắng/đen trơn

– 1 áo Ngũ thân tay chẽn

– 1 khăn lươn/khăn xếp 

Xem chi tiết

Áo Ngũ thân tay chẽn 2 lớp in hoa văn/ thêu hoa

Giá 120.000đ

NT tay chẽn 2 lớp có họa tiết

– 1 quần trắng/đen trơn

– 1 áo Ngũ thân tay chẽn

– 1 khăn lươn /khăn xếp

Xem chi tiết

Áo ngũ thân tay thụng

Giá 150.000đ

Áo Tấc 2 lớp

– 1 quần trắng/đen trơn

– 1 áo Áo Tấc

– 1 khăn lươn/khăn xếp

Xem chi tiết

Áo ngũ thân tay thụng in hoa văn/ thêu hoa

Giá 200.000đ

Áo Tấc 2 lớp có họa tiết

– 1 quần trắng/đen trơn

– 1 áo Áo Tấc

– 1 khăn lươn/khăn xếp 

Xem chi tiết

Áo dài cách tân

Đồng giá 120.000đ

Xem chi tiết

Hài Việt Phục

Giá 30.000đ

Xem chi tiết

Guốc mộc

Giá 20.000đ

Xem chi tiết

Ô giấy dầu cổ trang

Giá 50.000đ

Xem chi tiết